Jaunimo muzikos festivalio „Mūz‘on‘as“ tikslas – paskatinti jaunimo veiklumą, kūrybiškumą, suteikiant sąlygas ir galimybes jų kūrybinio potencialo raiškai.

 

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

1) skatinti jaunimą dalyvauti jaunų atlikėjų, grupių atrankoje;

2) įvertinti jaunų atlikėjų, grupių pasirodymą;

3) suteikti galimybes jauniems menininkams, atlikėjams, grupėms pristatyti kūrinius patraukliose laisvalaikio erdvėse.

 

Festivalio nuostatai: Jaunimo muzikos festivalio Muzonas nuostatai

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

Iki sausio 30 d. kviečiame kurti logotipą jaunimo muzikos festivaliui „Mūz‘on‘as“:

Logotipo kūrimo nuostatai: Logotipo konkurso nuostatai