Meno Kolektyvai

Folkloro ansamblis „Gegutala“

    Garliavos  sporto ir kultūros centro folkloro ansamblis „Gegutala” susikūrė 2000 metais. Pradžią davė vaikų folkloro ansamblio „Obelėlė“ tėveliai. Tai ir folkloro ansamblio „Garliavos senoliai“, gyvavusio 1975-2005 metais,  tolimesnė tąsa.

   Nemažai ansambliečių save kildina iš Aukštaitijos, todėl ansamblis atlieka daugiausia aukštaitiškąjį folklorą bei rengiasi aukštaitiškais tautiniais drabužiais. Tačiau pastaraisiais metais vis labiau ima gilintis ir į Garliavos krašto bei suvalkietiškąjį folklorą.

Parengtos programos: „Šimtametės Pyplių šeimynos dainos” (Dainininkių Pyplyčių šeimos gyvenimo istorija), partizaninės dainos „Akis ne motina užspaudė” (Programa skirta bendram pasidainavimui, žiūrovams išdalinami žodžiai ir kartu dainuojama), romansų programa „Išgydyk žaizdas iš krūtinės” (Iš pateikėjų užrašyti romansai, atminimai, užrašai ant nuotraukų), „Savam krašte ir tvoros žydi” (Dainos, pasakojimai, patarlės apie gimtinės meilę), „Piršlys šelma melagis” (Vestuvinės dainos, linksmi pasakojimai, šokiai), „Žaliam berži gegute kukava” (Dainos apie gegutę, įvairūs tikėjimai),  „Vanags gegutį pagaus pagaus” (Įvairūs rateliai). Visų programų trukmė 30 – 40 minučių. Taip pat ansamblis turi ir kalendorinių švenčių programas: „Advento dainos ir žaidimai”, „Užgavėnių tradicijos”, „Joninės”.

    Ansamblis ne tik dainuoja,  šoka, bet ir muzikuoja. Kapelytę sudaro armonika, besedlė, būgnas, lumzdelis. Moterys mokosi kankliuoti. Romansai dainuojami, pritariant gitarai. Ansamblis yra išleidęs dvi kompaktines plokšteles: „Gražiausios aukštaičių dainos”, „Žaliam berži gegute kukava”. Šiuo metu daromi programos „Išgydyk žaizdas iš krūtinės” įrašai.

  „Gegutalos” pagrindinis tikslas – išsaugoti gyvą mūsų tautos folklorą, tęsti dainavimo tradiciją. Kol gyva mūsų kalba, kol gyvos mūsų dainos – gyvuos ir mūsų tauta. Kai nemaža tautiečių dalis pakėlusi sparnus skristi į platųjį pasaulį, turi gi kažkas likti namie ir prižiūrėti, kad nesunyktų tautos šaknys, kad nesiblaškytume pasaulio kryžkelėmis, vis ieškodami namų, kad turėtume kur sugrįžti.

   Ansambliečiai mano, kad nėra geresnio bendravimo, saviraiškos, atsipalaidavimo būdo kaip dainavimas bei tradiciniai šokiai. Ar ne todėl mūsų protėviai rado laiko dainoms, pasilinksminimams net per didžiausius darbymečius?

  „Gegutala” dalyvavo visose per šį laikotarpį vykusiose Lietuvos Dainų šventėse, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Baltica”, „Skamba skamba kankliai”, „Atataria lamzdžiai”. Kasmet keliauja po Lietuvą, dalyvauja įvairiuose regionų folkloro festivaliuose, renka medžiagą, koncertuoja kaimo žmonėms, susitinka su kitais folkloro ansambliais (Kupiškio „Kupkiemis”, Baisogalos „Dainoriai”, Barstyčių „Barstyte”, Zarasų folkloro ansambliu, Šakių „Šakija”, Rezeknes folklore ans., draugauja su kaimynų ansambliais „Sedula”, „Piliarožė” ir kt.).

  „Kad pajustume liaudies dainų visą grožį ir jų magišką galią, turime dainuoti. Ne klausytis, o dainuoti. Juk prie dainų susitinka kartų kartos. Tad kviečiame ateiti pas mus dainuoti, šokti, muzikuoti. Saugokim mūsų tautos šaknis visi kartu,” – kviečia ansambliečiai.

Ansambliui „Gegutala“ suteikta pirmoji kategorija.

 

Vadovė N. Grivačiauskienė tel. 8 676 39519

Multiinstrumentalistas J. Strupinskas

Juozas Strupinskas – kūrybiškas ir muzikalus atlikėjas. Multiinstrumentalisto programoje – tradicinio džiazo variacijos ir improvizacijos, originalios autorinės kompozicijos bei liaudies dainų aranžuotės.

Autorinė programa, tinkanti šventėms minėjimams ir koncertams:

 „Bossa de jo” (trukmė 5 min.);

„Piligrimas“ (trukmė 6 min.);

„Happy train“ (trukmė 4 min.).

Kūrinių programa, tinkanti šventėms ir koncertams:

 S.Bechet „Petite fleur” (trukmė 5 min.);

J.Mandel “The shadow of your smile” (trukmė 4 min.);

 D.Gordon „Blues” (trukmė 5 min.);

S.Rollins „St.Thomas” (6 min.).

Skirtingais muzikos instrumentais kuriamos aranžuotės, Garliavos sporto ir kultūros centro organizuojamuose renginiuose, sukuria įvairių stilių sintezę.

 

Multiinstrumentalistas J. Strupinskas tel. 8 618 57885

Suaugusiųjų mėgėjų teatras „Be pavadinimo"

   Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojų A. Kinderytės ir Z. Butiškytės iniciatyva, garliaviečiai prieš penkerius metus buvo pakviesti išbandyti save teatro mene. Idėją kurti mėgėjų teatrą skatino tuometinė direktoriaus pavaduotoja (kultūrai) Ž. Girdauskaitė – Jurgaitienė, kuri tapo ir neoficialia krikštamote – teatras pavadintas „Be pavadinimo“.

   Nuo 2014 m. spalio mėnesio 14 d. susibūrusi grupė sukūrė asociacijų žaidimą „Pokalbiai prie raudonos staltiesės...“, kurį bendruomenei parodė jau po 2 mėnesių – gruodį. Netrukus garliaviečiams pristatyta kompozicija „Parašyta 1918 metais“, pakvietusi prisiminti moterų vaidmenį pasirašant ir viešai paskelbiant Vasario 16 –osios Lietuvos Nepriklausomybės aktą.  Tragikomedija pagal J. Gonopolskajos pjesę „Likimo meilė“ pareikalavo didelių kūrybinių metų pastangų. Šio spektaklio emociją ryškino saksofonisto J. Strupinsko  atliekamos melodijos. Vėliau pastatytos dvi komedijos: pagal G. Mareckaitės pjesę „Penkios mylimos“ ir pagal K. Sają – „Burbulas“.

  Mėgėjų teatras „Be pavadinimo“ dalyvavo 2018 metų Dainų šventės Teatro dienos programoje. Kompoziciją pagal Vydūno tekstus „Žvilgis į gyvenimo gelmes“ išvydo ne tik Vilniaus, bet ir Telšių (čia vyko generalinės Dainų šventės repeticijos) žiūrovai. Teatrui suteikta III kategorija!

  Penktojo teatro gimtadienio proga gerbėjai išvydo kompoziją pagal D. Teišerskytės tekstus „M.editaci.JOS“.Teatro  kolektyvas ne tik rodo spektaklius kitų miestų bendruomenėms, bet ir dalyvauja projektuose. Vienas iš jų – įsimintini užsiėmimai su profesionalia britų aktore bei režisiere Brigitte Christensen ir kompozitoriumi bei muzikantu Nikola Diklic.

  2020-ieji visam pasauliui buvo iššūkių metai. Beveik visus metus vaikščiojome su medicininėmis kaukėmis, deja, „nežaisdami teatro“, bet puikiai suvokdami atviro bendravimo, apsikabinimo svarbą. Rugpjūčio – lapkričio mėnesiais teatras, kartu su vokaliniu kolektyvu „C.re.do“ dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos finansuotame projekte „Miuziklai (ne)scenoje su Žvaigžde“. Projekte, kartu su profesionaliais dainininkais E. Bavikinu ir K. Ivanickyte, buvo sukurti trys video klipai pagal miuziklų dainas. Nauja patirtis grimuojantis, vaidinant neįprastus personažus, filmuojantis ir atrandant naujas emocijas, išgirstant komplimentus.

  Komplimentų sulaukėme ir lapkritį, dalyvaudami Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje „Atspindžiai“ - profesionalios komisijos sprendimu, epistolinis spektaklis „M.editaci.JOS“ pagal D.Teišerskytę, įvertintas „Gerai“!

 „Mokėkite mylėti meną savyje, o ne save mene“, kaip sakė teatro klasikas K. Stanislavskis. Mėgėjų teatre mokomės pažadinti savyje glūdinčius talentus, išklausyti vienas kitą, priimti kritiką ir nesvarbu, kiek metų yra. Džiugu, kad mūsų repertuaras ir kolektyvas auga. Visada laukiame naujų narių, nes niekada nevėlu ieškoti savęs!

 

Režisierė Z. Butiškytė tel. 8 671 01787

Vaikų liaudies šokių kolektyvas „Tauškutis”

   Garliavos sporto ir kultūros centro vaikų liaudies šokių kolektyvas „Tauškutis“ įkurtas 1993 m., vadovės Zitos Vaškelienės iniciatyva. Pirmaisiais metais kolektyve šoko viena  grupė 1 - 4 kl. Vėliau kolektyvas augo. „Tauškutis“ aktyviai dalyvavo kultūros centro veikloje, įvairiuose renginiuose: nuo 1998 m. Garliavos miesto šventėse bei kituose renginiuose – „Meno dienos“, „Kraštiečių diena“, „Vaikų gynimo diena“, „Užgavėnių šventė“.

 2001-2010 m. „Tauškučio“ vadovės iniciatyva organizuotas Tarptautinis vaikų šokių grupių festivalis „Užauginsim ąžuolą“. Nuo 2005 m.  kolektyvas dalyvauja vyresniųjų liaudiškų šokių grupių festivalyje „Atdarykim vartelius“. Kolektyvo šokėjai ne vienerius metus džiugina Kauno rajono, Kauno miesto bei Lietuvos žiūrovus. Dalyvauta Kauno miesto gimtadienio šventėse, Hanza dienose.

  Kolektyvas dalyvauja respublikinėse ir moksleivių Dainų šventėse. „Tauškutis“ dalyvavo visose Kauno rajono šventėse, įvairiuose renginiuose, respublikiniame  konkursuose „Aguonėlė“, bei tokiuose festivaliuose kaip „Jau pavasaris ant nosies“, įvairiuose Garliavos miesto renginiuose - eglutės įžiebimo bei miesto šventėse.

  „Tauškučio“ šokiai bendroje programoje „Metai“ (pagal K. Donelaičio kūrinį) kartu su vyresniųjų liaudies šokiu grupe „Ąžuolas“:  Pavasaris -  „Saulele motinėle“, „Pavasario polkutė“; Vasara -„Trejinė“; Ruduo - „Gaspadinė“; Žiema - „Sniego gniūžtė“, „Šelmių polka“ (bendra programos trukmė 60 min.).

 „Tauškutis“ garsina Garliavą įvairiuose renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kolektyvas  lankėsi Latvijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje. Šiuo metu kolektyve šoka  5 - 11 metų vaikai. Kviečiame visus norinčius šokti, bendrauti, būti kartu į savo gretas.

 

Vadovė Z. Vaškelienė tel. 8 615 30299

Vokalinis kolektyvas „C.re.do“

   2019 m. rudens pradžioje gimė naujas vokalinis kolektyvas. Tų pačių metų spalio 2 d. įvyko pirma repeticija, kurioje dalyvavo pirmieji dainininkai. Lapkričio pabaigoje kolektyvas išsirinko pavadinimą „C.re.do“.  Taip pat buvo sugalvotas ir logotipas.

   Koks yra „C.re.do“ kolektyvas? Žodis credo reiškia tikėti. Muzikine kalba tai natos C - Do. Re. Do. Mes tikime muzika. Antrinės juodintos spalvos simbolizuoja tradicijas, kurias norime kurti mūsų kolektyve, bendruomenėje ir repertuare turėti klasikinių lietuviškų ir užsienio šalių dainų.  Oranžinė – tai smagus laikas kartu.  Violetinė – muzikos mistinė jėga, kuri pakylėja.  Žalia įpinta į simbolinį ąžuolo lapą, kuris mus globoja, saugoja ir jungia, tai - Garliava.  Turkio spalva simbolizuoja kiekvieno iš mūsų savirealizaciją, užslėptas balsų galimybes, kurios auga ir taip stipriną dvasią. Mes taip pat esame šiuolaikiški, atviri idėjoms ir drąsiai komunikuojame bei bendradarbiaujame. Įdėmiai įsižiūrėjus „C.re.do“ logotipe pamatysime ir veido kontūrus, kuriuose išryškėja... ausys! Taip, mes klausomės muzikos širdimi ir dovanojame ją jums! Štai toks yra vokalinis ansamblis C.RE.DO!

   Kolektyvo repertuaro dainos: „Dona nobis pacem“ (trukmė 2 min. 30 sec.) , „Can‘t help falling in love“ (trukmė 2 min.), „Brangiausios spalvos“ (trukmė 3 min.), „Tyli naktis“ (trukmė 2 min.), „Child of God“ (trukmė 2 min.), „Halleluja“ (trukmė 2 min. 40 sec.), „My way“ (trukmė 2 min.), „Gintarai“ (trukmė 4 min.), „Vardan tos, Lietuvos“ (trukmė 3 min.), „Saulala nusilaida“ (trukmė 3 min. 50 sec.), „Syahamba“ (trukmė 2 min. 20 sec.), „Oi tu ,rugeli“ (trukmė 3 min.), „Langas“ (trukmė 4 min.).

   2019 m. gruodžio 3 d. kolektyvas pirmą kartą pasirodė viešai. Kauno r. Garliavos eglutės įžiebimo šventėje.

  2020 m. sausio 8 d. vokalino ansamblio „C.re.do“ prisistatymo koncertas. Koncerto pabaigoje kolektyvui įteikta vėliava su „C.re.do“ logotipu.

  2020 m. vasario 29 d. Lietuvos respublikinis konkursas (rajoninis etapas) „Sidabriniai balsai“. Kolektyvas buvo įvertintas aukščiausiu balu (I vieta).

  2020 m. kovo 11 d. koncertas – minėjimas „Trys Laisvės dešimtmečiai Garliavoje“ Garliavos meno mokykloje, kuriame kolektyvas su bendruomene šventė Lietuvos trisdešimtmetį.

 

Vadovas D. Druskis tel. 8 676 27161

Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“

    Choreografės Zitos Vaškelienės iniciatyva 2003 m. Garliavos kultūros centre suburta vyresniųjų liaudiškų šokių grupė. Po mėnesio šokėjams jau teko koncertuoti. Tai buvo kolektyvo krikštas. Pirmasis šokis, pateiktas publikos teismui, vadinosi „Pasodinom ąžuolą“ (Juozo Gudavičiaus choreografija), tad kolektyvas pavadintas „Ąžuolo“ vardu.

   Šiuo metu jame šoka 23 šokėjai. Tai draugiškas, darbštus, šokį mėgstantis, visur ir visada kokybės siekiantis, bendrauti norintis kolektyvas. „Ąžuolo“ šokėjai – aktyvūs Lietuvos dainų švenčių, Kauno rajono ir Kauno miesto renginių, festivalių dalyviai, mielai koncertuoja kituose miestuose ir rajonuose. Nuo 2005 m. kolektyvo iniciatyva Garliavoje kasmet rengiamas vyresniųjų liaudiškų šokių festivalis „Atdarykim vartelius“, į kurį kviečiami draugai ir bendraminčiai.

   Kolektyvas dalyvavo respublikinėje kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“ Kaune, festivaliuose „Žiežmarių kviestinis“ Žiežmariuose, „Gudobelės žiedas“ Rumšiškėse, „Pasodinsim ąžuolą“ Kaune, „Ringio ringis“ Prienuose. „Jotvingis“ Marijampolėje, Kaišiadoryse, Elektrėnuose, Jurbarke, Panevėžio r., Vilniuje, Gargžduose, Plungėje ir kt. „Ąžuolas“ atstovavo savo kraštui ir užsienio festivaliuose – 2010 m. Olandijoje, 2017 m. Lenkijoje, 2018 m. Kroatijoje, 2019 m. Slovėnijoje.

   Šokėjai išdrįso savo lygį pasitikrinti konkursuose ir kaskart siekia vis aukštesnių rezultatų. 2009 m. respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkurse „Pora už poros“ miestelių grupėje iškovojo trečią, o 2012 m. tapo laureatais. 2010 m. respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ – antrą, o 2012 m. – pirmą vietą. 2011 m. festivalyje „Klumpynė“ Trakuose pelnė pagrindinį prizą. 2013 m. konkurse „Pora už poros“ laimėjo laureatų vardą. Kolektyvui suteikta I –  kategorija. 2016 m. respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ – antroji vieta. 2018 m. – pirmoji vieta. 2019 m. – respublikiniame konkurse „Sintautų kviestinis“ laimėtas laureatų vardas.

    2012 m. kolektyvas pelnė nominaciją „Geriausia suaugusiųjų šokių grupė ir vadovas“, kuri suteikiama už stabilų aukštą meninį lygį, aktyvią ir itin reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą; tradicinio šokio žanro saugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; sambūriuose, konkursuose pelnytas prizines vietas, originalių tradicinių projektų inicijavimą ir organizavimą.

   Kauno rajono Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“ - laureatas  „Aukso paukštės“  laimėtojas, vadovė Zita Vaškelienė. Tai aukščiausias respublikos apdovanojimas mėgėjų  meno srityje.

   „Ąžuolo“ šokiai bendroje programoje „Metai“ (pagal K. Donelaičio kūrinį) kartu su vaikų liaudies šokių grupe „Tauškutis“:  Pavasaris  -  „Rolenderis“ ; Vasara -„Senamiesčio polka“, „Kun saka“; Ruduo - „Muštokynė“, „Galalių gegužinė“; Žiema -  „Vakaruškos“, „Kalniškių kadrilis“, „Rusnietis“, „Šelmių polka“ (bendra programos trukmė 60 min.).

  Šokėjai ir jų vadovė tiki, kad niekas taip nesuburia kolektyvo, kaip buvimas kartu. Svarbiausi vidiniai kolektyvo  renginiai: „Ąžuolinė baidarė“, „Ąžuolinis dviratis“  ir senųjų metų palydų šventė „Mes viena šeima“, jungiantys mus bendrystei, bendriems tikslams.

Šokėjų kredo: noriu, galiu, padarysiu, nes šokis – mūsų gyvenimas! 

 

Vadovė Z. Vaškelienė tel. 8 615 30299