Naujienos

2018-12-11
Adventinė popietė „SESĖ SODŲ SODINA“ Karmėlavoje

   Gruodžio 9 dieną Karmėlavos šv. Onos bažnyčioje po sekmadienio 12 valandos mišių Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“ (vadovė Jolanta Balnytė) ir  Garliavos  sporto ir kultūros  centro folkloro ansamblis „Gegutala“ (vadovė Nijolė Grivačiauskienė) pakvietė bendruomenės narius į adventinę popietę.

  Adventas – laukimo, apmąstymų ir susitaikymo metas. Advento vainikas yra apskritimo formos. Nuo senų laikų apskritimas yra amžinumo ir vienybės ženklas, taip pat reiškiantis niekada negęstančią saulę ir jos metinį ciklą. Tad visa bendruomenė buvo pakviesta giedoti giesmes, dainuoti tradicines adventines daina ir drauge pinti adventinį vainiką.

 Adventu vadinamas laikotarpis skirtas pabendrauti su artimaisiais, bendruomenės nariais, su visais susitaikyti, susikaupti, skleisti ramybę ir gerumą.

  Etnografė Jolanta Balnytė pasakojo apie adventinio vainiko ir puošybos elementų prasmes. Siūlė puoselėti ir prisiminti savo giminės, šeimos tradicijas. Jaunas šeimas ragino nebijoti susikurti savas. Etnografė aiškino, kad po dienos darbų vainikas turėtų sukviesti visus bendram pokalbiui, pabūti kartu. Žmonės turi išmokti būti vienas šalia kito, sutarti. Tradicijų niekas neatims. Apeigos bei papročiai, kurie svarbūs ir reikalingi žmonėms, metai iš metų kartojami, neišnyks. Tai ir yra mūsų tautos pamatas.

 Taip bendraudami, giedodami ir pindami, puošdami, tiesiog būdami drauge, karmėlaviečiai sukūrė mažą stebuklą – vienybės ir amžinybės ženklą – adventinį vainiką.

 Karmėlavos šv. Onos bažnyčios klebonas – kunigas Virginijus Veprauskas džiaugėsi sukurtu bendrystės vainiku ir priminė, jog adventas – metas prisiminti amžinąsias, tikrąsias vertybes, apmąstyti, ką turime keisti savyje ir aplink save, kad kitais metais būtume laimingesni.

 Ramučių kultūros centro direktorė Živilė Jurgaitienė dėkojo klebonui – kunigui Virginijui Veprauskui už bendradarbiavimą, folkloro ansambliams „Gegutalai“ ir „Viešiai“ už sukurtą adventinę popietę, bendruomenei už  vienybę, bendrystę ir visiems renginio dalyviams palinkėjo ramaus ir gražaus švenčių laukimo.

 

 

Straipsnio autorė  - etnografė Jolanta Balnytė

Nuotraukų autorė -  režisierė Aistė Rudavičienė

 

Informacija: Kauno r. Ramučių kultūros centras