Naujienos

2017-06-15
Birželio 14 - oji Garliavoje

   Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties dieną Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Lietuvos tremtinius.  Po jų, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos  Garliavos skyriaus vadovas Mindaugas Babonas pakvietė visus dar pabūti kartu ir atminti šią svarbią dieną. Garliavos krizių centro kiemelyje prie koplytstulpio, kuris skirtas lietuvių tautos kančiai atminti – uždegtos žvakutės, padėtos gėlės. Gerbiamas M. Babonas perskaitė savo eiles, kurios priminė skaudų laikotarpį. Koplytstulpio autorius Adolis Teresius sutelkė susirinkusiuosius Tautiškai giesmei.

Ir nors garliaviečių susirinko nedaug „...o malda ir himnas buvo! Ir dėl to skausmingai smagu!“, - mintimis dalinosi Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas. Gyvuokim!

 

Garliavos sporto ir kultūros centro režisierė ir renginių organizatorė Zita Butiškytė