Naujienos

2018-04-30
,,Džiūgaukim... Aleliuja!” festivalyje aidėjo choro ,,Melodija” balsai!

   Balandžio 29 d., sekmadienį, Marijampolės savivaldybėje vyko XIX tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja, 2018 “. Į šį festivalį jau ne pirmą kartą buvo pakviestas Garliavos sporto ir kultūros centro suaugusiųjų mišrus choras „Melodija“. Vadovė - Ramunė Navickienė.

  Pirmiausia atvykome į išskirtinio grožio Sasnavos Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, kur kartu su parapijiečiais dalyvavome Šv. Mišiose, klausėmės Kauno kultūros centro choro „Diemedis“ giedojimo. Po mišių koncertavo mūsų choras „Melodija“ atlikdamas sakralinės muzikos kūrinius. Toliau festivalis persikėlė į Marijampolę. Koncertavome Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Visus sužavėjo šios šventovės jaukumas, puiki akustika. Dainuojant atrodė, kad choristų balsai, suvirpindami ne vieną širdį, skrieja į patį dangų...

  Visą renginį vainikavo chorų susibūrimas atnaujintame Marijampolės kultūros centre. Kartu nuotaikingai dainavome 2018 metų Dainų šventės repertuaro dainas. Pasidžiaugėme, kad artėja laikas, kai vyksime į Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos“.

  Likome dėkingi Marijampolės sakralinės muzikos festivalio organizatoriams už gražų priėmimą: maloniai sutiko, apdovanojo gausybe aplodismentų, skaniai pamaitino. Tokie festivaliai dar labiau paskatina susiburti drauge ir mėgautis dainavimu. Mes, choro „Melodija“ dalyviai, savo ruožtu kviečiame aktyviau įsijungti į chorinę veiklą. Ateikite į chorą, puoselėkime chorinio dainavimo tradicijas Garliavos krašte!

 

Straipsnio autorė Ona Stašaitienė