Naujienos

2019-06-14
Garliavoje paminėta Gedulo ir vilties diena!

   Birželio 14-ąją Garliavoje paminėta Gedulo ir vilties diena. Skambant birbyne atliekamoms J. Strupinsko improvizacijoms,  Garliavos bendruomenė rinkosi į Krizių centro kiemelį,  prie tautodailininko A. Teresiaus sukurto koplytstulpio, skirto lietuvių tautos kančiai atminti.

   Savo prisiminimais ir išgyventomis akimirkomis dalinosi - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Garliavos skyriaus vadovas M. Babonas. Svarbius faktus susijusius su šia lietuvių tautai skaudžia data susirinkusiems priminė mokytojas, buvęs viršaitis, Garliavos Sąjūdžio kūrėjas R. Gudaitis.

   Prie koplytstulpio uždegtos žvakės, padėtos gėlės, tylos minute pagerbti žuvusieji ir negrįžę iš tremties. Tremtinių dainas susirinkusiems dainuoti padėjo Garliavos sporto ir kultūros centro folkloro ansamblio „Gegutala“ grupė (vad. N. Grivačiauskienė).

   Po minėjimo, visi susirinkusieji, buvo kviečiami į Garliavos Švč. Trejybės bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Iškart po jų, bendruomenės nariai, buvo pakviesti į vargonų muzikos koncertą, kurį atvykusiems dovanojo vargonininkė – kompozitorė L. Vaitkūnaitė.

 

Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus pavaduotoja (kultūrai) S. Macevičiūtė