Naujienos

2013-12-03
Garliavoje paminėta šv. Cecilijos diena

Lapkričio 24 dieną Garliavos sporto ir kultūros centras bei Švč. Trejybės bažnyčios klebonas pakvietė garliaviečius bei miesto svečius į jaukų šv. Cecilijos dienos paminėjimą bažnyčioje. Gausus būrys parapijiečių dalyvavo šv. Mišių aukoje už giesmininkus, choristus bei muzikos instrumentų gamintojus.

                      Klebonas Gintaras Urbštas šv. Mišių pamoksle akcentavo giesmininkų bei choristų svarbą tikinčiųjų tarpe: „giesmininkai skambiu žodžiu, lyrine gaida perteikia tikėjimą, skatina prasmingą žmonių gyvenimą, meilę vieni kitiems“ – teigė dvasininkas.

                      Po šv. Mišių Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Živilė Girdauskaitė pakvietė susirinkusiuosius iškilmingai pratęsti sekmadienio popietę su mišraus suaugusiųjų choro „Melodija“ (vad. R. Navickienė, koncertmeisterė R. E. Pauzienė, chormeisteris R. Puidokas) atliekamomis gražiausiomis bažnytinėmis giesmėmis. Kaip teigė Ž. Girdauskaitė: „choristai dovanoja žmonėms gražiausia, kas tik yra sukurta pasaulyje. Iš širdies sklindantys skambūs dainų, giesmių žodžiai sujaudina net labiausiai sustabarėjusį žmogų“. Choras „Melodija“ parapijiečiams dovanojo tradicinių bei harmonizuotų bažnytinių giesmių koncertą, kuris nepaliko nė vieno abejingo. Susirinkusieji plojo net atsistoję.

                      Po šv. Mišių bei „Melodijos“ koncerto Garliavos sporto ir kultūros centro direktorius Marius Norvaiša įteikė „Melodijai“ ir Švč. Trejybės bažnytiniam chorui po gardų didžiulį tortą bei pakvietė choristus į centrą prie arbatos puodelio pabendrauti, pasidžiaugti pavykusiu koncertu. Klebonas G. Urbštas kiekvienam choristui dovanojo po giesmyną ir pasidžiaugė gražia iniciatyva surengti koncertą bendruomenei, taip paminint šv. Cecilijos dieną.

                      Gausiam būrui „Melodijos“ choristų persikėlus į sporto ir kultūros centrą, jaukiai bendraujant prie arbatos puodelio ir gardžiuojantis tortu, nuo žmonių veidų nedingo šypsena. Čia pat skambėjo daina, buvo dalijamasi rūpesčiais ir džiaugsmais, aptariami ateinančių metų choro planai ir perspektyvos. Smagu, kai žmonės renkasi ne tik į repeticijų salę, bet ir dovanoja geras emocijas savo krašto žmonėms.

 

 

Nuotraukos autorius Marius Norvaiša

Živilė Girdauskaitė,

                                        Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro direktoriaus pavaduotoja