Naujienos

2015-11-11
Garliavoje, Žvaigždynų nominacijomis pagerbti verslininkai!

2015 11 09 Garliavos sporto ir kultūros centre vyko tradicinis Padėkos vakaras, skirtas

pagerbti krašto verslininkus, renginių, socialinių iniciatyvų ir kitų veiklų rėmėjus. Šiais metais

pasirinkta senosios baltų pasaulėjautos tema atsispindėjo ir įteikiamose Žvaigždynų nominacijose,

kurios buvo įteiktos: UAB „Patikima linija“, UAB „Garlita“, UAB „Baltijos polistirenas“, UAB

„Juragiai“, UAB „Naujasis Nevėžis“, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Garliavos

komandai, UAB „Savas kampas“, UAB „Gamega“, UAB „Šauka“, Garliavos policijos nuovadai,

Saugos tarnybai „Likurgas“, UAB „Palink“. Nominacijas sukūrė stiklo meistras Edmundas

Unguraitis.

Kartu su šio vakaro iniciatore ir rengėja Garliavos seniūne Nijole Tarvydiene

nominantus nuoširdžiai sveikino ir Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas: „-Šiais

metais Kauno rajonui įteiktas apdovanojimas už ryškiausią verslo plėtrą. Galiu drąsiai teigti, kad

Garliavoje registruoti 340 ūkio subjektų prie to prisidėjo. Esate neabėjingi kultūrai, švietimui,

socialinei gerovei, todėl šiandien tikrai turime už ką padėkoti“. Šventės dalyvius taip pat

pasveikino LR Seimo narys Antanas Nesteckis bei Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas

Gintaras Urbštas. Kauno rajono Mero padėka ir prizas už rūpestingai puoselėjamo gyvenamojo

namo sklypą įteiktas gražiausios Garliavos sodybos šeimininkams Ramutei ir Juozui Martikaičiams.

Vakaro metu koncertavo grupė „Studija“ su temperamentinguoju solistu Steponu

Januška. Muzikos ritmai kvietė atsipalaiduoti po nuveiktų darbų, susilieti į bendrą šokių ratą bei

gimti naujoms iniciatyvoms, stiprinančioms bendruomenę ir puošiančioms mūsų Garliavą.