Naujienos

2015-11-25
Garliavos Švč.Trejybės bažnyčioje - choro “Melodija” giesmės

2015 lapkričio 22 d. Garliavos Švč.Trejybės bažnyčioje susirinkusieji meldėsi minėdamiKristaus Visatos Valdovo iškilmę bei šventąją Ceciliją – bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų globėją.

Po šv.Mišių neskubėta skirstytis - Garliavos sporto ir kultūros centro suaugusiųjų mišrus choras “Melodija” nuoširdžių giesmių koncertą taip pat skyrė šv.Cecilijai. Programą parengė ilgametė choro vadovė - Ramunė Navickienė, chormeisteris - Mindaugas Puidokas, koncertmeisterė - Raimonda Pauzienė. Koncerte melodingas taurias lotyniškas giesmes papildė šv.Cecilijos gyvenimo faktai.

Giesmių koncertą tęsė kunigo Viliaus Sikorsko subtilūs pamokymai: jis visiems susirinkusiems pateikė retų, jau primirštų giesmių tekstus, kurie suskambėjo naujai - bendras garliaviečių maldininkų ir ,,Melodijos” choras vieningai aidėjo bažnyčios skliautuose.

Visus susirinkusiuosius pasveikino klebonas Gintaras Urbštas, Garliavos sporto ir kultūros centro direktorius Marius Narvaiša, kuris saldų šv. Cecilijos dienos tortą padovanojo chorui “Melodija”.

 

Garliavos sporto ir kultūros centro režisierė,

renginių organizatorė Zita Butiškytė