Naujienos

2016-02-10
GARLIAVOS UŽGAVĖNIŲ PASAKA

Vasario 9 d. garliaviečiai garsiai, sočiai ir linksmai varė žiemą iš kiemo. Užgavėnių dieną po Garliavą ir jos įstaigas vaikščiojo smagūs užgavėnių personažai, kurie būrė kortomis, linkėjo, pasakojo apie užgavėnių tradicijas, mokė šokių, žaidimų ir linksmino. Persirengėliai džiaugėsi, jog visose aplankytose įstaigose – Garliavos seniūnijoje, UAB „Garlita“ bei Kauno r. viešojoje bibliotekoje buvo maloniai sutikti, sočiai pavaišinti, prisišoko, prisidainavo ir net lauktuvių gavo!

Per visą dieną Garliavą linksminę persirengėliai vakarop atvyko į aikštelę prie Garliavos sporto ir kultūros centro, nes čia jų laukė didelis būrys mažų velniukų ir raganėlių, ožiukų ir ubagėlių, visi jie susirinko nuspręsti ar morę deginti ar skandinti ir taip žiemą iš kiemo varyti. Ubagų ponia, užgavėnių viešnia morę procesijai paruošė ir visi susirinkusieji ją aplink stadijoną nešė bei ant laužo guldė, vėliau žaidimus žaidė ir žiemą gąsdino. Šeimininkutės blynus kepė, arbatą virė ir susirinkusiuosius vaišino, kad pilvai išsipūstų ir būtų kietesni už kaktą. Ekologiškoji Ragana, Ubagės pagalbininkė prižiūrėjo, kad blynai, lėkštelės, arbata ir puodeliai ant žemės nekristų ir ilgai ten neužsibūtų, kaip ji pati sakė, - „Geri sveteliai šiais metais susirinko, nešiukšlino, gamtą tausojo, daug laimės jiems šiemet išbursiu“.

O kokios gi Užgavėnės be tradicinių šokių, žaidimų ir ratelių? Išgirdę didelį triukšmą, prie visos svitos Garliavos sporto ir kultūros centro folkloro ansamblio „Gegutala“ baubai ir kiti persirengėliai atsibeldė, liaudies dainas dainavo ir triukšmingai į ratelius vadino. Rateliuose ir Lašininis bei Kanapinis savo gabumus demonstravo, kol laikas atėjo savo ištvermę parodyti, kovoje sudalyvauti. Lašininio ir Kanapinio kovos griausmingos būta, vienon pusėn raganos stojo, kiton velniai, bet nors ir labai gaila, šiemet ir vėl kovą Kanapinis laimėjo ir taip morę deginti laikas atėjo!

Ilgai dar šoko visi susirinkę, kol morei uždegtas mūs laužas susmilko, o žiemą išvijom, bala jos nematė, lai grįš ji ir džiugins mus jau kitais metais!