Naujienos

2018-10-02
Įsibėgėja projektas mažinantis socialinių grupių atskirtį

  Garliavos sporto ir kultūros centras kartu su savo partneriais - Bendruomene „Garliavos ąžuolas“ bei Garliavos neįgaliųjų draugija, įgyvendindamas projektą siekia didinti socialinę atskirtį patiriančių Garliavos miesto gyventojų  integraciją, ugdant jų sociokultūrines kompetencijas, teikiant sociokultūrines dainavimo paslaugas.

 Projekto veiklos:

 Savanorių mokymai;
 Sociokultūriniai renginiai.

  Sociokultūrinių paslaugų tikslas  - sudaryti sąlygas asmeniui ar šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Atskirtį patiriantys visomenės nariai bus įtraukti į skirtingas veiklas: meno saviveiklos – dainavimo užsiėmimus (seminarus), kurių tikslas yra pasirengti „Karaokė vakarienės“ pasirodymui; dalyvaus susitikime dėl renginio „Kaimynų vakaras“ organizavimo darbų ir veiklų aptarimo; pasirodys Garliavos sporto ir kultūros centro renginio „Kaimynų vakaras“ dalyje „Karaokė vakarienė“.


  Garliavos m. atskirtį patiriantys bendruomenės nariai turi ribotas galimybes lankytis kultūriniuose renginiuose dėl finansinių sunkumų bei transporto neprieinamumo. Todėl į veiklas įtraukiamas ir
kultūrinių renginių lankymas, patenkinantis estetinius poreikius, ugdantis socialines kompetencijas, padedantis pasijusti kultūrinės bendruomenės nariu.

   Siekiant tinkamai įgyvendinti projekto veiklas ir didinti atskirtį patiriančių bei aktyvių bendruomenės narių – savanorių bendradarbiavimą, bus organizuoti vienos dienos mokymai savanoriams, kurių metu bus ugdomi savanorystės įgūdžiai bei sociokultūrinės kompetencijos.

  Projektas veiklomis prisideda prie 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslo didinti bendruomenės socialinę integraciją teikiant sociokultūrines paslaugas atskirtį patiriantiems asmenims ir telkiant juos bendrai kultūrinei veiklai su aktyviais bendruomenės nariais.

Siekiami rezultatai: 10 tikslinės grupės dalyvių, 10 savanorių, 1 sociokultūrinė paslauga.

Projektas vyks 2018 m. rugsėjį – 2019 m. kovą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.