Naujienos

2018-10-25
Įvyko savanorystės ir socialinės dramos mokymai

   2018 m. spalio 20 d.  Garliavos sporto ir kultūros centre vyko išskirtiniai mokymai. Tai projekto ,,Atskirtį patiriančių Garliavos m. bendruomenės narių socialinė integracija teikiant sociokultūrines socialinės dramos paslaugas” dalis. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

  Mokymų dalyviai visą šeštadienį skyrė savanorystės privalumams, raidai ir iškirtinumams pažinti (lektorius dr. Justinas Kisieliauskas) bei praktiškai susipažino su kūrybiškumo ugdymo pratimais, socialinės dramos metodais (režisierė Zita Butiškytė). Šioje fiksuotoje grupėje dalyvavo skirtingo amžiaus, bet neabejingi savanorystei ir teatrui nariai.

  Kituose projekto etapuose vyks šios grupės susitikimai su Garliavos neįgaliųjų draugijos nariais, kuriuose bus dalijamasi kūrybine patirtimi, mokomasi siekti bendro kūrybinio rezultato, perkelto į socialinę dramą.