Naujienos

2019-01-16
KITOKIA TEATRO diena Garliavoje!

   2019 m. sausio 14 d. Garliavos sporto ir kultūros centro projekto ,,Vaidyba, kaip socialinė integracija Garliavos miesto bendruomenės grupei” dalyviai susirinko į baigiamąjį kūrybinį susitikimą.

   Viso projekto metu mėgėjų teatro savanoriai ir Garliavos neįgaliųjų draugijos nariai bei senjorai ne tik geriau pažino vieni kitus, bet ir vertino savo emocijas, improvizavo, lavino fantaziją, kūrė socialinės dramos etiudus pagal gyvenimiškas situacijas.

  Rodos, pakankamai sudėtinga įveikti save ir ,,būti aktoriumi”, tačiau svarbiausia – abipusė  dalyvių draugystė, pasitikėjimas, pagalba improvizuojant kuriamose situacijose. Parodytuose trijuose finaliniuose etiuduose ,,aktoriams” padėjo geriau įsijausti sukurta teatrinė atmosfera – rekvizitas, muzika, apšvietimas, dūmai ir vieni kitų palaikymas.

  Renginio pabaigoje visi projekto dalyviai gavo prisiminimo dovanas. Dovana – ir bendros  kelionės į  Nacionalinį Kauno dramos teatrą (spektaklis ,,Biografija; vaidinimas”) bei Vilniaus mažąjį teatrą (spektaklis ,,Trys seserys”). ,,- O kada vėl susitiksime?”- su tokiu klausimu atsisveikinome iki naujų susitikimų.

   Dėkojame mūsų draugams - Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai už suteiktas patalpas. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

Režisierė ir renginių organizatorė Zita Butiškytė