Naujienos

2018-02-19
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis nuotaikingai švęstas Garliavoje!

   Garliava, kaip ir kiti Lietuvos miestai ir miesteliai, šventiškai pasipuošė laukdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio.

   Subtilus jaudulys tvyrojo Vasario 16-osios rytą aukojamose šv. Mišiose - kunigas Rytis Baltrušaitis kartu su susirinkusiais meldėsi už Lietuvos vienybę, palaimino  žvakes, kurios vėliau buvo padėtos prie savanorių paminklų bei 100 duonos kepalėlių. Po šv. Mišių garliaviečiai gausiai susirinko į Meno mokyklą, išpuoštą trispalvių balionų puokštėmis.

   Nuotaikingą koncertą ,,Keturių kartų talentų Lietuva“ pradėjo Garliavos sporto ir kultūros centro mišrus suaugusiųjų choras ,,Melodija” (vad. R. Navickienė), visus įtraukęs būti ne tik žiūrovais, bet ir aktyviais dalyviais. Susirinkusiuosius sveikino Garliavos miesto seniūnė Nijolė Tarvydienė, parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas, Kauno raj. savivaldybės tarybos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus komiteto pirmininkas Vytenis Vitkauskas, savo įžvalgomis apie Lietuvos šimtmečio istorinius vingius trumpai pasidalino istorijos mokytojas ekspertas Vidmantas Vitkauskas.

   Valandos koncerte susirinkusieji išvydo jaunuosius Garliavos talentus: Pauliną ir Dovydą Labučius, jungtinį vaikučių ansamblį iš ,,Eglutės” ir ,,Obelėlės” vaikų darželių, gėrėjosi gabiais Meno mokyklos auklėtiniais – solistais Emilija Murinaite, Ignu Sabaliausku, fleitistu Mantu Berkmanu, akordeonistų duetu Algirdu Vaičaičiu ir Arnu Grabliausku, fortepijoniniu trio Goda Bužavaite, Aiste Kumetaite ir Medeina Kalasauskaite. Profesionalių mokytojų dėka užauginti tokie talentai!

   Kauno rajono sporto mokyklos šokėjai Aurelija Čekavičiūtė, Nojus Sederavičius bei Neda Viržaitytė ir Marius Surdokas  dovanojo stilizuotus šokius pagal Vytauto Kernagio ir Šabaniausko dainas. Plojimais pasitikta debiutantė Aistė Mikelionytė, sukūrusi  išskirtinę dainą ir vaizdo klipą ,,Lietuvai”. Aplodismentais palydėti sporto ir kultūros centro kolektyvąi – liaudiškų šokių grupė ,,Ąžuolas” (vad. Z.Vaškelienė) bei folkloro ansamblis ,,Gegutala” (vad. N.Grivačiauskienė). Šio ansamblio finalinę dainą ,,Kur gintarais nusėtas marių krantas” dainavo visa salė, keldama ypatingą jaudulį – juk Garliava – tremtinių kraštas.

  Šventoriuje, po koncerto, minia garliaviečių lygiai  istorinę 12.30 val.,  klausėsi bažnyčios varpų ,,Gloria Lietuvai”, giedojo Tautišką giesmę, papuošė dangų trispalviais balionais. Linkėjimus išsakė aktyvus Lietuvos Atgimimo dalyvis, buvęs Kauno rajono meras, garliavietis V. Senvaitis. Paskutinis šventinio renginio akcentas – pašventintų 100 duonos kepalėlių pasidalijimas šeimoms. Pirmiausia pakviesti vyriausieji, įkopę į 10 dešimtį garliaviečiai - gerbiama mokytoja O. Kurtinaitienė, matematikos mokiusi ištisas garliaviečių kartas bei tremtinė, ilgametė bažnyčios choristė O. Butiškienė. Duonelės parsineštos į visas susirinkusiųjų šeimas.

  Dėkojame rėmėjams UAB ,,Garliavos duona”! Dėkojame Meno mokyklos darbuotojams ir  visiems koncerto dalyviams, mokytojams, vadovams, akomponiatoriams ir visiems, dovanojusiems vieni kitiems šypsenas ir gerus linkėjimus! Atsiprašome, kurie pavėlavę netilpo salėje.

 

Garliavos sporto ir kultūros centro režisierė ir renginių organizatorė Zita Butiškytė