Naujienos

2019-09-05
Pagerbtas Juozo Lukšos- Daumanto atminimas

   Kaip ir kiekvienais metais, vos tik prasidėjus mokslo metams, mūsų gimnazijoje minimas Juozo Lukšos-Daumanto atminimas (rugsėjo 4 – J. Lukšos žūties diena).

  Ugdymo procesas gimnazistams buvo organizuojamas kitomis formomis: mokiniams nuo pat ryto buvo rodomi dokumentiniai ir vaidybiniai filmai rezistencijos tema, jie galėjo susipažinti su gimnazijos muziejuje saugojamais Juozo Lukšos ir jo žmonos Nijolės asmeniniais daiktais, laiškais, knygomis ir pan.

   Vidurdienį, visi naujai suformuotų gimnazijos I(9)-ų klasių mokiniai, lydimi savo klasės vadovų bei istorijos mokytojų, dalyvavo Juozo Lukšos-Daumanto atminimo ir pagerbimo renginyje jo žuvimo vietoje – Pabartupyje (Alšėnų seniūnija).

  Čia, Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Garliavos sporto ir kultūros centras bei Alšėnų seniūnija surengė iškilmingą minėjimą, kuriame be mūsų gimnazijos mokinių dalyvavo ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro atstovai su viršininku plk.ltn. Vygandu Vilčiausku, Alšėnų seniūnijos seniūnė Indrė Dambauskienė ir seniūnės pavaduotoja Jolanta Stasiukonienė, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokiniai su mokytoju Jonu Mykolaičiu ir kiti.

   Mokiniams apie Lietuvos laisvės kovas ir Juozą Lukšą-Daumantą kalbėjo gimnazijos direktorius, istorikas-ekspertas Vidmantas Vitkauskas, gimnazijos istorijos mokytoja-metodininkė Elė Ilčinskienė. Meninę programą atliko Garliavos sporto ir kultūros centro saksafonistas Juozas Strupinskas ir vaidybos grupė - Lijana Mišeikienė, Violeta M. Vėjelytė ir Ona Stašaitienė, kurios, kaip žinia, yra mūsų gimnazijos mokytojos. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną, žuvusiųjų atminimą pagerbė tylos minute, prie paminklo padėjo gėlių ir žvakelių. Po minėjimo visi renginio dalyviai bei svečiai buvo vaišinami arbata ir saldumynais.

  Renginį organizavo ir jį organizuoti padėjo Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė, Garliavos sporto ir kultūros centro režisierė ir gimnazijos dramos mokytoja Zita Butiškytė, Alšėnų kultūros centro/laisvalaikio salės vadovė Greta Baliūnienė.

  Dėkojame už sudarytas palankias sąlygas į renginį atvykti mūsų mokiniams – UAB „Artransa“ direktoriui Artūrui Paškevičiui, o įmonės „Garliavos duona“ vadovui Petrui Niuniavai - už suteiktą paramą sausainiais ir kitais saldumynais renginio dalyviams pavaišinti.

 

Informacijos šaltinis - Juozo Lukšos gimnazija

Nuotraukų autorė - Simona Macevičiūtė