Naujienos

2016-07-05
Parodos "Senelis ir anūkė" atidarymas

Š.m. liepos 5 d. 15val. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRE (Vasario 16-osios g. 8 Garliava) atidaroma dailės paroda „S E N E L I S  I R  A N Ū K Ė“

Joje bus eksponuojami Petro Stankevičiaus tapybos ir Indrės Stankevičiūtės grafikos darbai.

Paroda veiks iki spalio 10d. darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

Patikusius kūrinius galėsite įsigyti.

M a l o n i a i  k v i e č i a m e  a p s i l a n k y t i  p a r o d o j e!