Naujienos

2016-01-15
Sausio 13-osios prisiminimų aidas po 25-erių metų Garliavoje

„Prieš 25-erius metus visą Lietuvą sukrėtė Sausio 13-osios įvykiai, kuriuos su dideliu siaubu atmename ir šiandien“, - taip Meno mokykloje vykusį prisiminimų vakarą, pavadintą “Sausio 13-osios aidas po 25-erių metų”, pradėjo Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas.

Apie Sausio 13-osios įvykius ir išgyventas asmenines patirtis jautriai pasakojo tuometinis Garliavos viršaitis Ričardas Gudaitis, politinių kalinių ir tremtinių Garliavos skyriaus vadovas Mindaugas Babonas, LR seimo narys Antanas Nesteckis, Kauno rajono vicemeras Kęstutis Povilaitis.

“Niekuomet  taip garsiai ir siaubingai neskambėjo Garliavos bažnyčios varpai…”, - pasakojo R.Gudaitis. M.Babonas, su pasididžiavimu prisiminė, kaip gausiai žmonės rinkosi ginti Juragių radijo ir televizijos stoties: „Pažiūriu pro Juragių stoties langą, o ten pilna pieva žmonių…”, su ašaromis akyse pasakojo buvęs tremtinys. Buvęs KK dėstytojas, poetas Pranciškus Karosas bei Sausio 13-osios šturmo dalyvė Eugenija Krivickienė, skaitė atminimo eiles. Patriotinę nuotaiką suteikė ir Garliavos meno mokyklos instrumentinis ansamblis “Jiesia”, o prie folkloristės N. Grivačiauskienės finalinės dainos, susikibę už rankų, prisijungė visi esantys salėje.

Po renginio garliaviečiai rinkosi į šv. Mišias, skirtas Sausio 13-osios Laisvės gynėjams atminti.  Mišių metu, kurias aukojo Garliavos Švč. Trejybės klebonas Gintaras Urbštas ir Kęstutis Bekasovas buvo pašventinta 14 žvakučių, simbolizuojančių žuvusiuosius Sausio 13-ąją. Šias žvakutes Juozo Lukšos gimnazijos ir Jonučių gimnazijos bei progimnazijos mokiniai vėliau padėjo prie paminklų Garliavoje: Tremtiniams ir politiniams kaliniams Jonučių kapinėse, pokario metų kankiniams prie moterų krizių centro, krašto savanoriams bei Vyties Kryžiaus savanoriams skirtų atminimo paminklų Vytauto gatvėje.

Tą vakarą pasijutome kaip niekad - LIETUVIAI ESĄ...