Naujienos

2013-03-27
Šviesių, jaukių ir šiltų Šv.Velykų!

Velykų džiaugsmas ir palaima

Telydi Jūs žingsnius visus,

Tegul varpai pašaukia laimę,

Te žodžiai atneša džiaugsmus!


Kolektyvo vardu - direktorius Marius Norvaiša