Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina

1.

Reklaminio ploto nuoma pagrindinėje salėje

   1m2 – 6 Eur/mėn. be reklamos gamybos išlaidų;

   1m2 – 3 Eur /mėn. be reklamos gamybos išlaidų – Kauno    rajonui atstovaujančių komandų ar Garliavos sporto centro  veiklos rėmėjams.

2.

Reklaminio ploto nuoma nepagrindinėje salėje

   1m2 – 3 Eur /mėn. be reklamos gamybos išlaidų;

   1m2 – 1,50 Eur /mėn. be reklamos gamybos išlaidų – Kauno  rajonui atstovaujančių komandų ar Garliavos sporto centro  veiklos rėmėjams.