Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro taryba

 

        Vadovaujantis Kauno rajono tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. TS-165, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro nuostatų V dalies 23 punktu, Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centro darbuotojų 2017-05-15 protokolu Nr. 13, patvirtinta šios sudėties Centro taryba:

1. Ričardas Adomavičius – Centro tarybos pirmininkas;

2. Simona Macevičiūtė – Centro tarybos sekretorė;

3. Lijana Mišeikienė;

4. Tomas Martišius;

5. Aloyzas Pupelis;

6. Mindaugas Baranauskas;

7. Nijolė Tarvydienė;

 

GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO tarybos nuostatai (peržiūrėti)