KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO ETATŲ SKAIČIUS, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, KOEFICIENTAI

 

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

Direktorius

1 et.

1

7,9

Direktoriaus pavaduotojas (sportui) 

1 et.

1

4,28

Direktoriaus pavaduotojas (kultūrai)

1 et.

1

5,34

Direktoriaus pavaduotojas (ūkiui)

1 et.

1

3,94

Inžinierius - elektrikas

1 et.

1

3,7

Inžinierius - santechnikas

0,2 et.

1

3,7

Raštvedybos ir personalo specialistas

1 et.

1

3,7

Sporto instruktorius

1,8 et.

2

3,7

Režisierius ir renginių organizatorius

1 et.

1

4,98

Garso, šviesos, scenos inžinierius

0,75 et.

0

3,7

Scenografas

0,25 et.

1

3,4

Meno vadovas

3,5 et.

6

4,17

Kultūros projektų vadovas

0,5 et.

1

4,17

Budėtojas

3 et.

3

MMA

Valytojas

4 et.

5

MMA

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nuo 2017 m. vasario 1 d.

 

_____________________________

 

HIERARCHINĖ STRUKTŪRA

 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

KAUNO R. GARLIAVOS SPORTO IR KULTŪROS CENTRO STRUKTŪRA

 

 GSKC įstaigos struktūra