2014 m. Finansines bukles ir veiklos rezultatu ataskaitos

2015 m. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016-03-31 Finansines bukles ir veiklos rezultatu ataskaitos

2016-06-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016-09-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016-12-31 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017-03-31 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2017-06-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

2017-09-30 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 

2017-12-31 Finansiniu ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017-12-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2017-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2017-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2017-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2018-03-31 Finansinės būklės ataskaita

2018-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2018-06-30 Finansinė ir veiklos rezultatų ataskaita

2018-09-30 Finansinės būklės ataskaita

2018-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita

2018-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018-12-31 Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

2018-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2018-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2018-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2018-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita 

2019-03-31 Finansinės būklės ataskaita

2019-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2019-06-30 Finansinės būklės ataskaita

2019-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita

2019-09-30 Finansinės būklės ataskaita

2019-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita

2019-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2019-12-31 Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

2019-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2019-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita

2019-12-31 Pinigų srautų ataskaita

2019-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2020-03-31 Finansinės būklės ataskaita

2020-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2020-06-30 Finansinės būklės ataskaita

2020-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita

2019-09-30 Finansinės būklės ataskaita

2020-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita2021-06-30 Finansinės būklės ataskaita

2020-12-31 Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020-12-31 Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

2020-12-31 Finansinės būklės ataskaita

2021-03-31 Finansinės būklės ataskaita

2021-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita

2021-06-30 Finansinės būklės ataskaita

2021-06-30 Veiklos rezultatų ataskaita

2021-09-30 Finansinės būklės ataskaita

2021-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita